Loading…
Loading


Att leda och coacha unga idrottare kan vara väldigt krävande och samtidigt det mest givande du kan göra. Som tränare eller coach upplever du ofta många olika känslor. Det kan vara allt ifrån frustration till glädje och stolthet. Många känner en tacksamhet för den erfarenhet det ger. Bortom själva sporten får man en möjlighet att positivt påverka andras liv som mentor och förebild. Med det inflytandet kommer självklart också ett stort ansvar. Här följer fem tips till dig som ungdomstränare:


1. Förstå lagets nivå och ambitioner.

Den här principen låter kanske enkel, men den är ett vanligt problem. Många tränare har ofta fel intensitet i förhållande till spelarnas ålder, ambition och kunskapsnivå. Spelarna i ett lag med 18-åriga flickor på elitnivå måste hanteras och tränas på en helt andra nivåer än dem som spelar på hobbybasis. De grundläggande målen för träningen som spelarnas personliga utveckling, lagarbete och sportmannaskap är givetvis desamma, men den nivå du driver träningens på varierar stort. Allteftersom tävlingsnivån ökar bör träningsintensiteten och förväntningarna på spelarnas prestationer öka. Spelarna bör ta spelet, träningen och engagemanget på större allvar.


2. Behandla spelarna rättvist – inte lika.

Det innebär inte att det är okej att favorisera. Däremot måste man inse att alla barn är olika på så många sätt. Om alla behandlas på exakt samma sätt kommer vissa att blomstra och andra tyna bort. Vissa barn är mer utvecklade än andra, både fysiskt och mentalt. Det förekommer i alla åldrar. Barn lär sig på olika sätt, så att coacha alla som om de vore stöpta i samma form fungerar inte. Träna istället barn så att de lär sig att maximera sin förmåga. En bra ledare förstår en ung idrottares behov och respekterar varje enskild individ. Kontinuerlig feedback är otroligt viktigt för att både laget och varje individ skall känna att man gör framsteg i utvecklingen. Detta ger i sin tur högre motivation, bättre resultat och glädje för sporten.


3. Kommunicera effektivt.

Tydlig kommunikation mellan tränaren och spelarna är avgörande för lagets framgång. Diskutera regler, mål och förväntningar i början av säsongen. Se till att spelarna förstår dina kommunikationsmetoder under spelet, så att de kan förstå och reagera på rätt sätt. Tydlig och regelbunden kommunikation med föräldrarna kan också bespara dig många problem på vägen. Se till att spelarna och föräldrarna vet vad du förväntar dig av dem, och att du inte tolererar olämpligt beteende.


4. Inse att det viktigaste inte är att vinna.

Framgång definieras ofta av resultattavlan, men det är i själva verket en förenklad definition. Det låter kanske som en klyscha – det är klart att alla gillar att vinna. Men att skifta fokus och fatta bra beslut, att ge allt för laget och tävla på rätt sätt kommer att ge spelarna utdelning när de växer upp. Barn med laganda och som visar respekt för motståndare, medspelare och tränare lär sig mycket mer av spelet än de som lär sig att de måste vinna till varje pris. Att vinna är motiverande men inte den enda motivationen. Det finns så otroligt mycket andra positiva effekter av idrottandet, exempelvis socialt umgänge, respekten för andra individer, förhålla sig till regler och normer, öva lagarbete samt såklart de rent hälsomässiga aspektrerna. Men något som ofta glöms bort i detta sammanhang är vikten av att lära sig hantera förluster. Insikten att förluster kan vara påfrestende och jobbiga är viktiga, kan man dessutom lära sig att vända förluster till något bra och utvecklande har man vunnt otroligt mycket. Detta är sannolikt en av de allra viktigaste kunskaperna idrottare får lära sig. En sak är säker, kan man hantera förluster på ett bra sätt i unga år kommer man klara livet som vuxen otroligt mycket bättre.


5. Ha kul!

Det är inte bara sporten som ska vara rolig, det ska vara roligt att coacha också. De flesta tycker att förmågan att förmedla sina kunskaper om spelet och hjälpa barnen att överträffa sig själva är något av det mest givande som finns. Bra ledarskap och coaching lär barn att få ut det mesta av sig själva och sin omgivning samtidigt som de arbetar mot ett gemensamt mål. Dessa viktiga lärdomar förbises ofta i dagens samhälle, men kommer att hjälpa barnen i nästan alla aspekter av sitt liv.