Loading…
Loading

Sekretessvillkor

Sekretessvillkor för webbplatsen sportway.se

Sportway AB (“Sportway” eller “Vi” eller “oss”) förbinder sig att skydda och respektera dina personuppgifter.

Vi är registrerade i Sverige med organisationsnummer 556965-9708 och med den registrerade adressen Grev Turegatan 3 4tr, 114 46 Stockholm. Vi är verksamma under och bundna av Personuppgiftslagen (1998:204) och Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Denna policy anger (tillsammans med våra Allmänna villkor och alla andra dokument som där hänvisas till) grunden för hur vi behandlar personuppgifter och cookieinformation som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss. Var vänlig och läs följande villkor noga för att förstå vår inställning och praxis angående era personuppgifter och hur vi behandlar dem.

Webbplatserna Sportway.se och Sportway.com benämns gemensamt “Webbplatsen” i denna Sekretesspolicy.

INFORMATION FRÅN DIG SOM VI KAN SAMLA IN

Om du väljer att göra individuella köp eller att ansluta till Sportways tjänster (“Tjänsterna”) samlar vi in några eller alla av personuppgifterna angivna nedan.

Information som vi kan samla in:

 • För- och efternamn
 • E-mailadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Kön
 • Födelsedatum eller personnummer

All annan information som tillhandahålls vid tidpunkten för registrering för användning av vår sida, anslutning till vår tjänst eller begäran om ytterligare tjänster av oss. Vi kan också komma att efterfråga information av dig när du rapporterar ett problem med vår sida.

Vi kan komma att dokumentera korrespondensen om du kontaktar oss.

Användarinformation som du uppger för undersökningssyften (sporter, grupper för vissa sporter, recensioner och andra framställningar), som du dock inte behöver besvara.

Detaljer om dina besök till vår sida inkluderat men inte begränsat till datatrafik, lokaliseringsuppgifter och andra kommunikationsuppgifter oavsett om dessa behövs för våra egna faktureringssyften eller inte, samt de resurser som du har tillgång till..

ANVÄNDNINGEN AV INFORMATIONEN

Vi använder informationen som vi får av dig på följande sätt:

 • För att betala för ditt konto och för att kontrollera att betalningsinformation är giltig.
 • För att försäkra oss om att innehållet på vår Webbplats presenteras för dig och din enhet på det mest effektiva sättet.
 • För att tillhandahålla erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du efterfrågar av oss eller som vi tror kan vara intressanta för dig, under förutsättning att du har medgivit att bli kontaktad för sådana syften.
 • För att genomföra undersökningar i syfte att förbättra ditt interagerande med Tjänsten.
 • För att rekommendera andra bilder och video samt annat innehåll som kan vara av intresse för dig.
 • För att tillhandahålla order- och fakturainformation till dig.
 • För att kommunicera med dig angående din prenumeration, ditt konto eller köp av Tjänsterna.
 • För att låta dig använda Sportways applikation för sociala medier under förutsättning att du väljer det (i enlighet med dina säkerhetsinställningar)..
 • För att meddela dig om förändringar i Tjänsterna.

Vi kan också komma att använda dina uppgifter, eller tillåta andra eller utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, vilket är specificerat mer utförligt nedan (se Utlämning av din information).

MINDERÅRIGA

Du måste vara 18 år eller äldre för att köpa genom Tjänsterna. Även om individer under 18 år kan utnyttja Tjänsterna, får de endast genomföra köp tillsammans med, under övervakande och godkännande av en förälder eller vårdnadshavare, och i enlighet med våra Allmänna villkor.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Uppgifter som vi samlar in från dig kan bli överförda till och lagrade i en destination utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även bli behandlade av personal som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer och som agerar utanför EES. Sådan personal kan bland annat vara involverad i uppfyllelse av din order, behandling av dina betalningsuppgifter och utförande av supporttjänster. Genom att ange dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna Sekretesspolicy.

All information som du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar. Alla betalningstransaktioner blir krypterade genom att branschens standardteknologi används. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till särskilda delar av vår sida, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi uppmanar dig att inte uppge detta lösenord för någon.

Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dig kan vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till vår Webbplats är på din egen risk. När vi har fått tillgång till din information använder vi noggranna förfaranden och säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra icke-auktoriserad tillgång.

UTLÄMNING AV DIN INFORMATION

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till något annat företag som är vår partner, så att ett sådant företag kan tillhandahålla information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig och vi eller de kan kontakta dig om dessa via e mail, brev eller telefon. Företag inom Sportway räckvidd som agerar som partner som får tillgång till dina personuppgifter följer praxis som stämmer överens med denna Sekretesspolicy.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar då vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den eventuella köparen eller säljaren av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

Om Sportway AB eller en väsentlig del av dess tillgångar förvärvas av tredje part då personuppgifter om dess kunder blir en av de överförda tillgångarna.

Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon lagstadgad skyldighet, eller för att verkställa eller tillämpa våra användarvillkor. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda från bedrägerier och minska kreditrisker.

Vi kan också komma att använda utomstående företag för att utföra tjänster åt oss. Till exempel för att tillhandahålla infrastruktur och IT tjänster (inkluderande men inte begränsat till datalagring och övervakning av streamingkvalitet), behandla kredit- och debetkorttransaktioner, tillhandahålla kundtjänster, samla in skuldanalyser och förbättra data samt behandla kundundersökningar och utföra andra statistiska analyser. I sitt utförande av tjänsterna kan dessa företag komma att få tillgång till din information. Förutom i syftet att tillhandahålla de tjänster som vi efterfrågar auktoriserar vi inte dessa företag att använda eller lämna ut dina personuppgifter.

Du kan du ändra dina kontaktpreferenser när som helst på din profilsida om du inte vill få erbjudanden, nyheter eller information från oss eller om du inte vill att vi vidarebefordrar dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att uppmana oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi kommer att informera dig (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi har för avsikt att använda dina uppgifter för sådana syften eller om vi har för avsikt att lämna ut din information till någon tredje part för sådana syften. Du kan utnyttja din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa i särskilda rutor i formulären som vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan också utnyttja denna rätt genom att när som helst kontakta oss på support@Sportway.se.

Vid vissa tillfällen kan vår sida innehålla länkar till och från webbplatser som innehas av våra nätverkspartners, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, var vänlig och notera att dessa webbplatser har sin egen sekretesspolicy och att vi inte tar på oss något ansvar för deras policy. Var vänlig och kontrollera deras policy innan du anger några personuppgifter på dessa webbplatser.

TILLGÅNG TILL INFORMATION

Du har rätt till att få tillgång till informationen som innehas om dig. Du har rätt till att få veta vilka personuppgifter vi innehar om dig och korrigera alla fel i den informationen.

Om vi behandlar dina personuppgifter tillhandahåller vi dig med information om;

 • Vilken information som behandlas.
 • Var informationen har hämtats.
 • Varför behandlingen sker.
 • Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
 • Vi tillhandahåller denna information utan kostnad inom en månad från förfrågan, begränsat till ett tillfälle per kalenderår.

Var vänlig och kontakta oss genom informationen som är angiven nedan om du vill utnyttja dessa rättigheter.

IP ADRESSER

Vi kan samla in information om din dator inkluderat, om tillgängligt, din IP adress, operativsystem och webbläsartyp samt anslutningshastighet och internetleverantör för systemadministration och för att rapportera den samlade informationen till våra annonsörer. Detta är statistiska uppgifter om våra användares webbläsaragerande och mönster som inte identifierar någon individuellt.

COOKIES

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du besöker Webbplatsen kan information och uppgifter bli insamlade genom användandet av cookies. Det hjälper oss (och andra auktoriserade tredje parter) att ge dig en positiv upplevelse när du besöker vår Webbplats och det ger oss också möjlighet att förbättra vår sida och försäkra oss om att du finner vad du söker på ett enkelt sätt.

Vad är cookies?

Cookies är små bitar av data som sänds till din webbläsare från en webserver och sparas på din enhet så att hemsidan kan känna igen din dator. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobila enhet under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker Webbplatsen, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din enhet. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Hur använder vi cookies?

Vi använder information från cookies för att göra vår Webbplats med användarvänlig och för att göra det möjligt för oss att ge dig anpassade rekommendationer. Vi kan även använda ett antal auktoriserade tredje parter som, i vårt ställe, sätter ut cookies på vår Webbplats för att leverera tjänster som de tillhandahåller.

Vi kan använda sessionscookies för att låta dig ta med information mellan sidor på vår Webbplats utan att behöva fylla i informationen återigen.

Permanenta cookies används i sin tur framförallt för följande;

 • För att låta dig ta med information mellan sidor på vår Webbplats utan att behöva fylla i informationen återigen.
 • För att underlätta för oss att känna igen dig när du återkommer till vår Webbplats för att använda Tjänsterna.
 • För att ge dig tillgång till lagrad information.
 • För att låta oss rekommendera andra filmer, bilder och media som passar de intressen och sporter som du föredrar.
 • För att säkerställa att du inte blir inbjuden till att fylla i samma undersökningsformulär upprepade gånger.

Vi (och våra auktoriserade tredje parter) kan också använda icke-personlig information från både permanenta cookies och sessionscookies för statistiska syften så som följande;

 • För att avgöra vilka som är de mest populära delarna av Webbplatsen.
 • För att övervaka användandet av varorna och Webbplatsen (frekvens och tid).
 • För att tillhandahålla anonym information till tredje part så att annonsering som är mer passande kan riktas mot dig.
 • För att spåra produkternas succé.
 • För att avgöra hur frekvent du och andra användare besöker Webbplatsen och handlar produkter.
 • För att utföra undersökningar så att din interaktion med Webbplatsen och oss förbättras.
 • För att göra Webbplatsen mer attraktiv för dig (användaren).
 • Vi använder följande utomstående cookies för Tjänsten;

  • Google Analytics
  • ClickTale
  • Hellobar
  • Get Satisfaction
  • Visual Website Optimizer

  Om Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som också använder cookies, är dessa inte beskrivna här.

  Hur väljer man bort cookies?

  Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om du vill veta när din dator tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din dator kan också ställas in så att den avvisar alla cookies. Var vänligen medveten om att förändringar i din webbläsare, innebärande att funktionen avseende cookies är avaktiverad, kommer att förhindra delar av vår Webbplats från att fungera korrekt så som inloggning och uppspelning.

  För mer detaljerad information om cookies kan du besöka www.pts.se.

  FÖRÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

  Alla framtida förändringar som vi gör i vår Sekretesspolicy kommer att anges på denna sida. När det är lämpligt kommer förändringar även att underrättas till dig via e-mail i enlighet med de Allmänna villkoren.

  KONTAKT

  Frågor, kommentarer och önskemål angående denna Sekretesspolicy välkomnas och sänds till info@Sportway.se